Avaimia parempaan Itsetuntemukseen

Intuitio. Se on yksi tietämisen tapa.  Intuitio toimii meissä kaikissa luonnollisesti.  Omaa intuitiota voi vahvistaa ja se mitä kannattaa vahvistaa on tietoisen mielen ja tiedostomattoman  mielen yhteistyö. Näitä molempia puolia tarvitaan parhaan lopputuloksen saavuttamisessa. Kun haluaa kehittää itseään, on matkattava itseensä, sisimpäänsä.  Intuitio on oiva työkalu mikä auttaa sinua avartamaan mieltäsi ja löytämään itsestäsi uudenlaista tietoisuutta.

" Pysähdy ja virittäydy intuition tasolle, hiljentymällä ja kuuntelemalla miltä minusta tuntuu? Neurotutkimusten aivokuvainnoksissa on paljastunut mitä tapahtuu hetki ennen oivalluksien syntymistä. Siellä on todettu, että juuri ennen ahaa- elämystä, meidän näkökentän signaalit vähenevät ja  käännymme ikäänkuin katsomaan itseämme sisäisillä silmillä. Kun ulkoiset ärsykkeet vähenevät, se helpottaa meitä kääntymään sisäänpäin, itseemme, mikä taas auttaa oivallusten syntymisessä" - Asta Raami ( Taiteen tohtori ja intuition hyödyntämisen asiantuntija.

Ajatuksista joihin uskomme vakaasti tulee meille aikanaan uskomuksia. On hyvä  tiedostaa ja tulla tietoiseksi omista uskomusmalleista ja uskomuksista. Onko nuo kaikki uskomukset minun totuus tai fakta vai olisiko muita totuuksia? Kun teet ajattelustasi ja toiminnastasi tietoisempaa, otat vastuun omasta todellisuudestasi mikä on avain menestykseen. Ensin on hyväksyttävä kaikki mikä meissä on, sen jälkeen voi alkaa ohjaamaan ja löytämään itseään.

Minä olen aina ollut hyvin intuitiivinen ja tehnyt valintoja ja päätöksiä Intuition perusteella. Elämän varrella intuition kuunteleminen ja siitä käsin toimiminen sekä itsensä kehittäminen ovat muodostuneet minulle jokapäiväisiksi, hyvin tavallisiksi asioiksi.  Tietoisempi elämäntapa on mahdollistanut minulle sujuvamman ja tasapainoisemman arjen ja elämän. Nämä ovat myös henkilökohtaisia arvoja sekä yritykseni arvoja, jotka pyrin tuomaan näkyväksi kaikessa tekemisessäni.

Tarjoan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tietoisuustaitoihin keskittyviä valmennuspalveluita. Työni kautta haluan lisätä ihmisten tietoisuutta elämäntaidoista, ihmisyydestä sekä niistä ominaisuuksista ja voimavaroista, jotka jo luonnostaan ovat meissä.  Tietoisuuden vahvistaminen itsessämme mahdollistaa terveen kasvun paremmalle itsetuntemukselle sekä tunteiden ilmaisemiselle. Minun tarkoitus on herätellä sinua Intuition, luovuuden ja ratkaisukeskeisen ajattelun avulla löytämään itsestäsi näitä erityisiä taitoja, ja tuomaan ne käytännön tasolle jokapäiväiseen elämääsi. Haluan olla osa myös sinun menestystarinaa!

"Taru Karoliinan missio on olla osa uudenlaista, osallistavaa, yhteisöllistä ja vastuullista Suomea. Meitä kaikkia tarvitaan"

 

Ilon kautta, Taru Karoliina

 

TaruKaroliina