Tietoinen vanhemmuus -kohti pysyvää muutosta

Arjessa ei voida hyvin. Ota käyttöösi vanhemmuutesi vahvuudet!

Aikuiset ovat yksin, kun murrosikä tulee. Vanhempien tiedot ja taidot sekä omat voimavarat voivat olla vähäisiä nuoren kohdatessa omia haasteita.

Tietoinen vanhemmuus lisää itsetuntemusta, mikä toimii siltana myös aikuisen ja nuoren välillä. Kun vanhemmat ovat tietoisia itsestään, omasta ajattelustaan ja tunteistaan, on heidän helpompi ymmärtää ja tukea nuorta sekä heidän ajatteluaan ja toimintaansa. Se, että tulemme kuulluksi ja nähdyksi omana itsenämme, lisää riittävyyden ja hyväksymisen tunnetta. Tämä lisää positiivisia kokemuksia ja vahvistaa turvallisuuden ja luottamuksen tunnetta elämää sekä itseään kohtaan.

Ennaltaehkäisevät elämäntaidot ovat avain pysyvään muutokseen. Tämä on myös yksi parhaista tavoista tukea lastaan ja tarjota hänelle jotakin todella tärkeää sekä merkityksellistä elämää varten.

Kysy lisää valmennuskokonaisuudesta ja varaa aika ilmaiseen arviointikeskusteluun.

 

 

 

Itsensä kehittäminen lähtee juurista. Hyvin tavallisista ja arkisista asioista. Kun ihminen haluaa kehittää itseään täytyy matkata itseensä, sisimpäänsä. Ensin on hyväksyttävä kaikki mitä meissä on, sen jälkeen voi alkaa ohjaamaan ja johtamaan itseään.

Tarjoan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, tietoisuus -ja tunnetaitoihin keskittyviä valmennuspalveluita ja luentoja. Palvelut sopivat yksilöille, pienryhmille sekä erilaisille yhteisöille.

Minun tarkoitus ei ole antaa valmiita vastauksia tai ratkaisuja vaan herättelen asiakkaita Intuition ja luovien menetelmien avulla löytämään ne itsestään.

Parempi itsetuntemus on avain menestykseen ja minä haluan olla osana sinun menestystarinaasi!

 

 

 

 

 

 

 

Käy katsomassa video:

 

Rakkaudella, Taru Karoliina